Solceller - Besiktning och installation

 

Fler och fler överväger solceller på sina tak. Behöver du installation av solpaneler i Skåne kan vi givetvis hjälpa dig med det, men eftersom vi har sett så många bristande installationer av andra aktörer ser vi ett stort behov av att åtgärda det. Det gör vi genom att erbjuda omfattande besiktningstjänster för befintliga solcellsanläggningar. All-Elektro utför framför allt besiktning av solceller i och runt Helsingborg, Landskrona och i övriga regionen.

 

Vi tar hand om din besiktning av solceller

Vi har genom årens lopp sett att många solcellsanläggningar installeras felaktigt av andra solcellsinstallatörer, vilket kan leda till ineffektivitet och potentiella säkerhetsrisker. Just därför har vi lagt stort krut på att besiktiga befintliga solcellsanläggningar. Våra experter genomför noggranna inspektioner för att identifiera eventuella felaktigheter och säkerställa att din solcellsanläggning fungerar optimalt. Vi rättar till felaktigheter och ser till att du får ut det bästa av din investering.

 

Vikten av besiktning av solceller ur försäkringsperspektiv

För att genomföra solcellsinstallation krävs en behörig elektriker, men det är vanligt att andra yrkesmän utför detta arbete. Installationen involverar endast den elektriska anslutningen av anläggningen, vilket understryker vikten av att den utförs av personer med förståelse för att arbetet ska överensstämma med gällande instruktioner. 

 

För att vara berättigad till försäkringsersättning vid eventuella fel eller olyckor är det avgörande att följa regelverket. Enligt Svensk Försäkring krävs att alla som är inblandade i installationen är auktoriserade, vilket innebär att de är utbildade och godkända för att utföra arbetet. 

 

Vi samarbetar med andra solcellsföretag för en trygg installation

 

Genom vårt samarbete med solcellsinstallatörer som IBC Solar och Yellow Home kan vi även tillhandahålla en pålitlig, trygg och effektiv installation av din solcellsanläggning. Vår professionella tjänst sträcker sig till husägare, bostadsrättsföreningar och företag som ser de stora möjligheterna och energieffektiviteten med solpaneler.

 

Solceller och bygglov - vad gäller?

När det gäller installation av solceller på tak i Helsingborg och övriga Skåne finns det vissa regler och riktlinjer som bör beaktas. Vi talar självklart om bygglov för solceller och om detta är något man bör tänka på om man till exempel har en villa eller en fastighet. Så vad gäller egentligen?

 

I Sverige är det oftast inte nödvändigt med bygglov för att installera solceller på taket, särskilt om de inte påtagligt förändrar byggnadens utseende. Dock är det viktigt att ta hänsyn till lokala bestämmelser och detaljplaner, eftersom kraven kan variera beroende på den specifika platsen och hur fastigheten ser ut. I många fall kan installation av solpaneler vara undantagna från bygglovsplikt. Det är dock alltid klokt att kontrollera med den lokala byggnadsnämnden eller kommunen för att få klarhet i eventuella regler och ansökningskrav.

 

Vårt engagemang för miljö och hållbarhet

Vi på All-Elektro är inte en elfirma som alla andra – vi arbetar hårt för att vara en del av den gröna revolutionen. Vi inser den avgörande roll solenergi spelar för att minska vår miljöpåverkan och främja hållbarhet. Därför är varje besiktning och installation som vi utför genomförd med miljön i åtanke. Vi använder endast miljövänliga metoder och material för att säkerställa att din solcellsanläggning inte bara är kostnadseffektiv utan också hållbar på lång sikt.

 

Få Skånes mest korrekt installerade solceller

 

Önskar du förse din fastighet med solceller i Helsingborg eller gäller det en besiktning?

Våra tjänster inkluderar som redan nämnt främst besiktning av solceller i Skåne och våra kontor ligger belägna i Helsingborg, Landskrona och Perstorp. Oavsett om du behöver solpaneler i Helsingborg för din verksamhet eller solceller i Landskrona i din bostadsrättsförening, är vi här för att erbjuda skräddarsydda lösningar som möter dina unika behov.

 

Läs mer om våra övriga tjänster

Som behörig solcellsinstallatör med ett gäng riktigt kunniga elektriker är dina solpaneler i trygga händer. Men vi tillhandahåller betydligt fler tjänster hos oss än bara besiktning av solceller. Du kanske behöver hjälp med installation av larmsystem eller smarta hem i samband med din solcellsbesiktning? Eller så är du ett byggföretag som vill ha grundligt utförda elinstallationer i samband med nyproduktion.

 

Vi finns här för dig som behöver ställa frågor om olika projekt, och för dig som är i behov av en behörig och noggrann elektriker som alltid sätter kundnöjdheten i första rummet. 

Kontakta oss för projektering och offert!

Så bokar vi en tid för planering av er nya solcellsanläggning!