Kvalitet och Miljö är viktigt för oss på
All-Elektro


Helsingborgs All-Elektro AB är elinstallationsföretaget med kundnöjdhet i fokus, oberoende av karaktär på beställaren. Det är vår målsättning att du alltid som kund skall vara så nöjd med vårt arbete och bemötande. Miljö- och kvalitetsarbete innebär för oss, att vi arbetar med ständiga förbättringar och försöker förebygga föroreningar och problem. Att följa aktuella miljöförfattningar och andra krav som ställs på oss anser vi vara en självklarhet.

 

Sedan 2011 använder vi NSR och Ecoretur som samarbetspartners inom återvinning av det avfall vi producerar vid våra arbeten. Vi har på så vis kunnat minska vårt avfall avsevärt och bidrar i större utsträckning till återvinning av avfall. Vid arbete säkerställs arbetsmiljö och säkerhetsrutiner av utbildad och certifierad byggarbetsmiljösamordnare. Säkerhet kommer alltid först Utförda elarbeten kontrolleras i enlighet med elsäkerhetsverkets föreskrifter, okulärt och med teknisk mätutrustning.

Vi kvalitetssäkrar våra arbeten

All-Elektro arbetar efter ett dokumenterat kvalitetsledningssystem som är baserat på Svensk lagstiftning och Elsäkerhetsverkets krav. Detta borgar för att ni som kund kan var trygga med att vi alltid kvalitetssäkrar våra arbeten.

Vi värnar om miljön

All-Elektro arbetar efter ett dokumenterat miljöledningssystem som är baserat på ISO14001. Vi har alltid ett miljö- och hållbarhetsperspektiv när vi arbetar och strävar efter att utvecklas inom detta område.