Kvalitet och Miljö är viktigt för oss på
All-Elektro

 

All-Elektro AB är elinstallationsföretaget med kundnöjdhet i fokus, oberoende av karaktär på beställaren. Vi följer aktuella miljöförfattningar och andra krav som ställs på oss som företag och arbetar ständigt med förbättringsområden. Vi följer ISO baserade miljö och kvalitetsledningssystem för långsiktiga och hållbara resultat.

Vi kvalitetssäkrar våra arbeten

All-Elektro arbetar efter ett dokumenterat kvalitetsledningssystem som är baserat på Svensk lagstiftning, Elsäkerhetsverkets krav och internationella standardiseringsorganisationen (ISO). Detta borgar för att ni som kund kan var trygga med att vi alltid kvalitetssäkrar våra arbeten.

Vi värnar om miljön

All-Elektro AB arbetar efter ett dokumenterat miljöledningssystem som är framtaget av internationella standardiseringsorganisationen (ISO). Vi har alltid ett miljö- och hållbarhetsperspektiv när vi arbetar och strävar efter att utvecklas inom detta område.