Att installera solceller på taket är ett utmärkt sätt att få ner dina elkostnader. En solcellsanläggning på 30 kvm ger ungefär en fjärdedel av en normalstor villas årsförbrukning av el, och får gott och väl plats på södersidan av taket. 

Allt fler villaägare i Helsingborg väljer att installera solcellspaneler på taket. Solinstrålningen i de södra delarna av Sverige är i princip lika hög som i Centraleuropa, så påståendet att Helsingborg och övriga Skåne skulle vara en olämplig plats för solenergi är inte det minsta sant. Tvärtom ger solceller under sommaren ofta ett överskott som du kan sälja tillbaka till elbolaget och hjälpa till att sänka din årskostnad för el ytterligare.

Hur fungerar solceller?

Många undrar vad skillnaden är mellan solfångare och solpaneler. Skillnaden ligger i vad som blir slutprodukten av den omvandlade solenergin. I en solfångare omvandlas energin till varmvatten, som kan användas till exempel i husets vattenburna värmesystem. Från en solcellspanel får man istället elektricitet, närmare bestämt likström, som i en växelriktare omvandlas till växelström som i sin tur kan överföras till husets elnät.

En solcellspanel består av flera seriekopplade solceller, kiselskivor som är ca 10-20 cm långa. När en solcell träffas av solens strålar uppstår en elektrisk spänning mellan cellens fram- och baksida, som överförs till det större systemet med hjälp av en elkabel. Växelriktaren, som sitter placerad på fasaden, omvandlar den likström som kommer från solcellspanelerna till växelström.

Hur mycket el levererar en solcellsanläggning?

 Hur mycket el en solcellsanläggning levererar beror så klart på hur stor den är och hur den är placerad. Optimalt ska solcellerna sitta i söderläge och ha konstant exponering mot solen hela dagen, utan att hamna i skugga från exempelvis träd eller andra byggnader.

Med sjutton solpaneler på 1 x 1,7 meter får du en anläggning på strax under 30 kvm. Det ger ungefär 5 000 kWh per år, vilket är en fjärdedel av en normalstor villas totala elförbrukning.

Professionell installation av solceller i Helsingborg

Vi har varit med hela vägen från starten med solceller och kan erbjuda kunnig, säker och effektiv hjälp med planering och installation av din solcellsanläggning. Vi erbjuder professionell hjälp med solcellsinstallationer till både privatpersoner och företag. 

Vi börjar alltid med att tillsammans med dig räkna på vad du kan tjäna på att installera olika stora anläggningar och hjälper dig att komma fram till den optimala lösningen för just dig eller ditt företag. Vi har alla behörigheter och certifikat för att installera el på tak, och gör projektet så enkelt, billigt och effektivt det går med tanke på kvaliteten och hållbarheten. Varmt välkommen med din förfrågan!

Kontakta oss

phone

Helsingborg: 042-29 85 00
Landskrona: 0418-40 36 00